Головна сторінка

Інклюзивне навчання – це системний процес налагодженої взаємодії усіх учасників освітнього процесу,
ефективність якого залежить від усвідомлення переваг інклюзивного навчання для усіх учасників навчального процесу.

Переваги інклюзивного навчання для дітей з особливими освітніми потребами:
• Навчання дітей з особливими освітніми потребами за місцем проживання, в сімейних умовах.
• Діти з особливими освітніми потребами  отримують можливість соціалізації, розвитку своїх сильних сторін і талантів, подальшої інтеграції в суспільство, отримання професії.
• Забезпечується індивідуальний підхід до кожної дитини з орієнтацією на її сильні сторони,
здібності та інтереси.
• Діти з особливими освітніми потребами  мають можливість отримувати додаткові спеціальні послуги у закладі, де вони
навчаються.
• Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу допомагає забезпечувати асистент вчителя, який бере участь у розробленні та реалізації індивідуальної програми розвитку, адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей.

Переваги інклюзивного навчання для усіх дітей закладу освіти:
• Діти навчаються природно сприймати і толерантно ставитися до індивідуальних відмінностей.
• Діти навчаються налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з дітьми, які відрізняються
від них.
• Діти навчаються співробітництву, взаємодопомозі, співчуттю іншим.
• Допомагаючи іншим, діти покращують власні навчальні результати.

Переваги інклюзивного навчання для батьків дітей з особливими освітніми потребами:
• Можливість співпраці й активного залучення до освітнього процесу дитини.
• Краще розуміння індивідуальних особливостей розвитку та потреб своєї дитини.
• Підтримка у визначенні мети індивідуальної освітньої траєкторії для своєї дитини

Розділ домашньої сторінки

Це приклад розділу домашньої сторінки. Розділи домашньої сторінки можуть бути будь-якими сторінками крім самої домашньої сторінки, включаючи сторінку останніх записів блогу.

Загальна інформація:

Інклюзивно – ресурсний центр є установою, що утворюється з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми
потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в
тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти,
які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної
психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини (далі – комплексна оцінка), надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їхнього системного
кваліфікованого супроводу

Блог

Результати конкурсу фахівців ІРЦ № 2.

15.02.2019 р. був проведений конкурс на заміщення вакантних посад в Інклюзивно – ресурсному центрі № 2. За результатами конкурсу перемогли Будзинська Наталя Петрівна – вчитель – логопед, Калініченко Андрій Володимирович – практичний психолог, Шадська Тетяна Миколаївна – вчитель дефектолог.

Робота з методичним об’єднанням вчителів – логопедів.

14 та 19 лютого 2019 р. відбулись інструктивно – методичні наради з вчителями – логопедами ДНЗ (ЗДО) Інгульського та Корабельного районів, щодо проведення комплексної психолого – педагогічної оцінки розвитку дитини та корекційно – розвиткової роботи.

Контакти

Наша адреса: м. Миколаїв, вул. Гетьмана Сагайдачного 92

Наш  e-mail: inclcentre2mk@gmail.com

Наш телефон: 64-53-64.